Vol 5, No 4 (2018)

Table of Contents

Articles

Dmitry Anatolyevich Domenyuk, Vladimir Alexandrovich Zelensky, Igor Vladimirovich Rzhepakovsky, Oksana Ivanovna Anfinogenova, Pushkin Sergey Viktorovich
PDF
1-12
Rouhullah Dehghani, Hamid Kassiri, Azar Dehghani
PDF
13-18
Areshidze D. A., Mischenko D. V., Makartseva L. A., Kucher S. A., Kozlova M. A., Timchenko L. D., Rzhepakovsky I. V., Nagdalian A. A., Pushkin S. V.
PDF
19-29
Lopteva Maria Sergeevna, Kolesnikov Vladimir Ivanovich, Pushkin Sergey Viktorovich, Povetkin Sergey Nikolaevich, Marinicheva Marina Petrovna, Strogov Vladimir Viktorovich, Nagdalian Andrey Ashotovich
PDF
30-34
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Vali Safari
PDF
35-44
Pushkin Sergey Viktorovich, Ilyukh Mikhail Pavlovich
PDF
45-48
Gulmira Rakisheva, Akbidash Abdirkenova, Aizhana Abibulayeva, Perizat Seiitkazy, Amanzhol Tazhetov
PDF
49-55
Atemova K, Mendikulova Zh, Takibayev M, Issabekova G.
PDF
56-67
Dmitry Anatolyevich Domenyuk, Vladimir Alexandrovich Zelensky Alexandrovich Zelensky, Sergey Vladimirovich Dmitrienko, Oksana Ivanovna Anfinogenova, Pushkin Sergey Viktorovich
PDF
68-83
Hamid Kassiri, Masoumeh Mardani Kateki
PDF
84-90
Domenyuk D. Anatolyevich, Konnov V. Vladimirovich, Pichugina E. Nikolaevna, Anfinogenova O. Ivanovna, Goncharenko Anatoly Nikolaevich A. Nikolaevich, Pushkin S. Viktorovich
PDF
91-102
Hamid Kassiri, Mahmoud Mehr-Aghaei
PDF
103-111
Mohamed Ahmed Ibrahim Ahmed, Ahmed Mahmoud Mohamed Ahmed, Mohamed Abdel-Rahman Mohamed Amro
PDF
112-118