Vol 6, No 4 (2019)

Table of Contents

Articles

Pushkin S.V., Belous V.N., Alikhadzhiev M.Kh., Erzhapova R.S., Bagrikova N.A.
PDF
1-6
Rouhullah Dehghani, Hamid Kassiri, Nahid Chaharbaghi, Mousa Dehghani
PDF
7-12
Pushkin Sergey Viktorovich, Tsymbal Bohdan Mykhailovych, Rybalova Olga Vladimirovna
PDF
13-17
Zahra Alsadat Kalantarzadeh, Nayeb Fadaei Dehcheshmeh, Mohammad Hosein Haghighizadeh, Parvin Mohammadi
PDF
18-24
Elham Romoozi, Mohammadali Salehian, Mahasti Sahabi, Mandana Sattari, Elahe Kamali
PDF
25-29
Ravneet Kaur, Devinder Singh, Harbhajan Kaur
PDF
30-38